اطلاعیه ها
جلسه پذيرش کارگاه عبور

سلام همراهان عزيز  

پذيرش غيرحضوري کارگاه عبور مهر 99 در تاريخ 31 مرداد برگزار مي گردد.