اطلاعیه ها
سمينار مامان و بابا

همراهان عزيز سلام

نام نويسي سمينار مامان و بابا تا تاريخ 25 مرداد ماه انجام مي شود؛ در اين سمينار تنها متاهلين شرکت خواهند داشت و افراد متارکه کرده داراي فرزند هم امکان نام نويسي دارند. 
*جهت ثبت نام در سايت، به قسمت پذيرش، بخش سمينارها مراجعه کنيد.